Aktualności

NIEOBECNOŚĆ NAUCZYCIELA

ZAJĘCIA Z PANIĄ JOANNĄ ZUBAŃSKĄ  NIE ODBĘDĄ SIĘ W DNIU 25-09-2017 R (PONIEDZIAŁEK).

Dodano

U W A G A !!!

Wpłaty miesięczne na Fundusz Muzyczny 50,oo zł i na Radę Rodziców– składka roczna 50,oo zł płatne do 25-go każdego miesiąca w sekretariacie szkoły lub na konto:

Nr 66 8876 0009 0038 6713 2000 0001

z dopiskiem ,, Fundusz Muzyczny” m-c…, imię i nazwisko ucznia lub ,,Rada Rodziców” imię i nazwisko ucznia.

Dodano

TABELA OPŁAT ZA WYPOŻYCZANE INSTRUMENTY

OPŁATA W PLN ZA KAŻDY DZIEŃ WYPOŻYCZENIA INSTRUMENTU

Lp. Rodzaj instrumentu Cena
1  skrzypce 0,50
2  gitara 0,50
3  ksylofon 0,50
4  akordeon 1,00
5  wiolonczela 1,00
6  flet 1,00
7  saksofon 1,00
8  klarnet 1,00
9  puzon 1,00
10  trąbka 1,00
11  tuba 1,00
12  pianino 1,00

     Płatne do 20-go każdego miesiąca tylko w sekretariacie szkoły.

Dodano