Aktualności

Dodano

ZARZĄDZENIE NR 11/2022 Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia
im. Ignacego J. Paderewskiego w Kluczborku
z dnia 01 czerwca 2022 r.

w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania drugiego ( Bravo ) i trzeciego ( Charlie – CRP)
stopnia alarmowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

§1
Na podstawie Zarządzenia Prezesa Rady Ministrów nr 153 i 154 z dnia 31 maja 2022 r. okres obowiązywania drugiego stopnia alarmowego ( Bravo) i trzeciego stopnia alarmowego ( Charlie – CRP) zostaje przedłużony do dnia 30 czerwca 2022 r.

§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 czerwca 2022 r.

Dyrektor SM I st. w Kluczborku
Danuta Nalewajka

Dodano

Dodano