Fundusz muzyczny

Wpłaty miesięczne na Fundusz Muzyczny w kwocie 80,00 zł,
płatne do 25-go każdego miesiąca w sekretariacie szkoły,
lub na konto nr
66 8876 0009 0038 6713 2000 0001
z dopiskiem “Fundusz Muzyczny” m-c…, imię i nazwisko ucznia.
Wpłata za dwoje dzieci 130 zł, za troje 160 zł.