Fundusz muzyczny

Wpłaty miesięczne na Fundusz Muzyczny 90,oo zł
płatne do 25-go każdego miesiąca na konto:
Nr 66 8876 0009 0038 6713 2000 0001
z dopiskiem ,, Fundusz Muzyczny” miesiąc,
imię i nazwisko ucznia
Wpłata za dwoje dzieci 140 zł, za troje 170 zł

Od 01 stycznia 2024 r. wszystkie wpłaty należy dokonywać tylko i wyłącznie w formie przelewu