Dlaczego warto uczyć się w szkole muzycznej?

Nauka w szkole muzycznej ma dobroczynny  wpływ na rozwój intelektualny oraz na kształtowanie charakteru młodego człowieka. Uczy min. systematyczności, dobrej organizacji czasu,  samodyscypliny, samokontroli, wrażliwości na piękno, zdolności pokonywania trudności, koncentracji na celu, pokonywania tremy,  współpracy w grupie.                                                                                                                                                                     Nauka gry na instrumencie, jak wynika z najnowszych badań naukowych, ma niezwykle korzystny wpływ na rozwój mózgu – aktywowane są wszystkie obszary mózgu, w tym:

 • Kora słuchowa – stanowi ona początkowy etap percepcji oraz analizy dźwięków w mózgu,
 • Kora sensoryczna – dostarcza ona informacji czuciowej związanej z grą na instrumentach czy tańcem,
 • Kora ruchowa – obejmującą ruch ciała związany z muzyką, tańcem, grą na instrumentach,
 • Kora wzrokowa – związaną z odczytywaniem muzyki z nut, śledzeniem ruchów innych osób lub naszych podczas gry na instrumencie,
 • Kora przedczołowa – obejmującą kontrolę wykonania utworu muzycznego, czy ocenę jego poprawności,
 • Hipokamp – związany z pamięcią muzyki, doświadczeń muzycznych i ich kontekstu,
 • Móżdżek – odpowiadający za ruch np. w tańcu czy podczas gry na instrumentach,
 • Spoidło wielkie – służące do komunikacji między lewą a prawą półkulą, umożliwiające sprawną koordynację ruchową między ruchami wykonywanymi przez prawą i lewą rękę np. podczas gry na pianinie,
 • Jądro półleżące oraz jądro migdałowate – zapewniające emocjonalną reakcję na muzykę.
 • Muzyka przynosi szczególnie wiele korzyści w okresie dzieciństwa, kiedy to mózg intensywnie się rozwija.
 • U dzieci, które regularnie grają na instrumentach muzycznych obserwuje się lepsze funkcjonowanie pamięci operacyjnej oraz długotrwałej, nie tylko w obszarach związanych z muzyką.
 • Wskazuje się również na wyraźną zależność pomiędzy aktywnym muzykowaniem a umiejętnościami w zakresie geometrii.
 • Również fakt, że muzyka jest w pewnym stopniu podobna do mowy, szczególnie w aspekcie struktury, pomaga dzieciom, które mają problemy związane z przyswajaniem mowy.
 • Dodatkowo muzyka zwiększa wrażliwość mózgu na słyszane dźwięki oraz sprzyja opanowaniu umiejętności czytania.

Regularna gra na instrumencie sprzyja też plastyczności mózgu, czyli powstawaniu dodatkowych połączeń nerwowych. Muzycy posiadają więcej istoty szarej (nawet do 90%), czyli skupisk komórek nerwowych w określonych rejonach mózgu, które  odpowiedzialne są za słyszenie, widzenie, koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchową. U osób muzykujących stwierdzono też zwiększoną objętość ciała modzelowatego, a więc części mózgowia, która odpowiada za wymianę informacji pomiędzy lewą i prawą półkulą, nawet o 25% .

Nauka gry na instrumencie – nawet kilkuletnia – korzystnie wpływa na rozwój sprawności intelektualnej, motorycznej oraz chroni przed chorobami starczymi powodującymi neurodegradadację mózgu. Duże znaczenie ma wczesny wiek rozpoczęcia  nauki  gry na instrumencie.

U dzieci zaangażowanych muzycznie zwiększa się wydajność i wrażliwość mózgu, dlatego  ma to pozytywny wpływ na intelektualne zdolności dzieci we wszystkich obszarach życia.

Niektóre  z pozytywnych konsekwencji  gry na instrumencie dla dziecka to:

 • osiąganie ponadprzeciętnych wyników w nauce, wzmocnienie motywacji do nauki,
 • zdolność skupiania się i koncentracji, dobra pamięć słuchową, wzrokową, logiczne myślenie
 • przyspiesza opanowania nauki czytania, szybkie uczenie się, zdolności w opanowaniu nauk ścisłych,
 • rozwój mowy, łatwość nauki języków obcych, poprawia się motoryka i zdolności manualne

Nauka gry na instrumencie wspiera także rozwój osobowości i kompetencji społecznych  dziecka.  Występy przed publicznością pomagają wzmocnić wiarę we własne siły, uzyskać dojrzałość oraz odporność emocjonalną.

Muzyka ma wielką moc!

 Nie ma ani jednej funkcji w ludzkim ciele (krążenie krwi, trawienie, oddychanie, wydzielanie wewnętrzne, aktywność układu nerwowego i mózgu, ekspresja genów w komórkach), na którą nie miałaby wpływu muzyka – tak stwierdza David Tame w swojej książce “The Secret Power of Music”.

Dlaczego muzyka tak silnie wpływa na ludzi?

Otóż człowiek jest niczym złożony, skomplikowany i odpowiednio nastrojony instrument. Każda nasza komórka i tkanka emituje częstotliwości, a procesy życiowe mają swój określony rytm.

Muzyka to dźwięki, dźwięki to fale i częstotliwości. Dołóżmy do tego zasadę rezonansu akustycznego i wówczas okazuje się, że muzyka ma bardzo głęboki i wielopłaszczyznowy wpływ na wszystkie funkcje organizmu człowieka. Fale dźwiękowe oddziałują na ciało, powodując w komórkach wibracje. Duża zawartość wody w komórkach pomaga przenosić te wibracje i w efekcie nasz organizm otrzymuje głęboki masaż na poziomie atomowym i molekularnym.

Badania wskazują, że człowiek rodzi się ze słuchem absolutnym, który, jeśli nie jest rozwijany, bezpowrotnie zanika. Wczesna edukacja muzyczna może ocalić zdolności muzyczne dziecka. Dlatego tak duże znaczenie ma wczesny wiek rozpoczęcia edukacji muzycznej.