Historia Szkoły

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Kluczborku powstała na mocy Zarządzeń nr 78 Ministra Kultury i Sztuki dnia 01.09.1967 roku na bazie Społecznego Ogniska Muzycznego, które po wojnie zostało reaktywowane w 1956 roku w wyniku aktywnej działalności pracowników kulturalno oświatowych zrzeszonych w Towarzystwie Miłośników Ziemi Kluczborskiej. Dzięki ich staraniom udało się zorganizować pomieszczenia oraz sale lekcyjne w pozyskanym budynku przy ulicy Moniuszki. Głównym organizatorem nowej placówki był Stanisław Szymoniak – pełniący funkcję dyrektora. Mimo wielu trudności lokalowych i kadrowych, staraniem kierownictwa i rodziców uczniów kształcących się muzycznie placówka rozwijała się bardzo szybko. Kadrę szkoły stanowili głownie nauczyciele uczący w Ognisku. 01 września 1967 roku pracę rozpoczęło 10 nauczycieli. W szkole zaczęły działać następujące sekcje instrumentalne: fortepianu, skrzypiec, instrumentów dętych drewnianych, akordeonu. Tworzono także zespoły instrumentalne (akordeonowy, skrzypcowy, instrumentów dętych blaszanych, fletów prostych). Rozpoczął działalność chór szkolny. Duży nacisk położono na przedmioty umuzykalniające oraz teoretyczne, uczono instrumentoznawstwa, elementów harmonii, kształcenia słuchu.
Szkoła I st. jest jednostką artystyczną prowadzoną przez Gminę Kluczbork. Nadzór pedagogiczny sprawuje Minister Kultury. Szkoła nie daje uprawnień zawodowych. Jest szkołą przygotowującą do nauki w szkołach II stopnia.

W ciągu 40 lat szkołę ukończyło ponad 430 uczniów. Wielu z nich kontymuowało i kontynuuje naukę w szkołach muzycznych II stopnia, Akademiach Muzycznych i innych uczelniach o profilu muzycznym. Wielu spośród absolwentów naszej szkoły podjęło pracę w naszej placówce a także innych.

W okresie 40 lat szkoła była 4-krotnie reorganizowana. Dziś program nauczania obejmuje: 6-letni cykl – z możliwością gry na fortepianie, skrzypcach, akordeonie, perkuscji, flecie i gitarze oraz 4-letni – z nauką gry na flecie, klarnecie, perkusji, gitarze, instrumentach dętych blaszanych. Odbywają się również zajęcia ogólnomuzyczne, chór i zespoły. Uczniowie biorą udział w przesłuchaniach okręgowych, ogólnopolskich i międzynarodowych.

Pierwszym dyrektorem szkoły był p. Stanisław Szymoniak.
Od 1.09.1969r. do 31.08.1972r. dyrektorem została p. Alina Pojda-Kozłowska.
Od 1.09.1972r. do 31.08.1992r. dyrektorem był p. Stanisław Podwika.
Od 1.09.1992r. do 31.08.2001r. dyrektorem była p. Aleksandra Czysta.
Od 1.09.2001r. dyrektorem jest p. mgr Danuta Nalewajka.