Historia Szkoły

 Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Kluczborku powstała na mocy Zarządzeń nr 78 Ministra Kultury i Sztuki dnia 01.09.1967 roku na bazie Społecznego Ogniska Muzycznego, które po wojnie zostało reaktywowane w 1956 roku w wyniku aktywnej działalności pracowników kulturalno oświatowych zrzeszonych w Towarzystwie Miłośników Ziemi Kluczborskiej. Dzięki ich staraniom udało się zorganizować pomieszczenia oraz sale lekcyjne w pozyskanym budynku przy ulicy Moniuszki. Głównym organizatorem nowej placówki był Stanisław Szymoniak – pełniący funkcję dyrektora. Mimo wielu trudności lokalowych i kadrowych, staraniem kierownictwa i rodziców uczniów kształcących się muzycznie placówka rozwijała się bardzo szybko. Kadrę szkoły stanowili głownie nauczyciele uczący w Ognisku. 01 września 1967 roku pracę rozpoczęło 10 nauczycieli. W szkole zaczęły działać następujące sekcje instrumentalne: fortepianu, skrzypiec, instrumentów dętych drewnianych, akordeonu. Tworzono także zespoły instrumentalne (akordeonowy, skrzypcowy, instrumentów dętych blaszanych, fletów prostych). Rozpoczął działalność chór szkolny. Duży nacisk położono na przedmioty umuzykalniające oraz teoretyczne, uczono instrumentoznawstwa, elementów harmonii, kształcenia słuchu.
Szkoła I st. jest jednostką artystyczną prowadzoną od 01.01.2010r przez Gminę Kluczbork. Nadzór pedagogiczny sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Szkoła nie daje uprawnień zawodowych. Jest szkołą przygotowującą do dalszej nauki w szkołach muzycznych II stopnia.

 1 września 2018r.na wniosek społeczności szkolnej, decyzją Rady Miejskiej miasta Kluczborka Szkole Muzycznej I stopnia w Kluczborku nadano imię Ignacego Jana Paderewskiego. Od tego dnia również zajęcia muzyczne odbywają się w budynku przy ul. Wolności 18.

 Od początku istnienie do dnia dzisiejszego Szkołę Muzyczną w Kluczborku ukończyło ponad 780 uczniów. Wielu z nich kontynuowało i kontynuuje naukę w szkołach muzycznych II stopnia, Akademiach Muzycznych i innych uczelniach o profilu muzycznym. Wielu spośród absolwentów naszej szkoły prowadzi działalność koncertową oraz  podjęło pracę w placówkach szkolnictwa artystycznego,     w tym również w naszej szkole.

 W czasie swojego istnienia szkoła była 4-krotnie reorganizowana. Dziś program nauczania obejmuje: 6-letni cykl – z możliwością gry na fortepianie, skrzypcach, wiolonczeli, gitarze, akordeonie, perkusji, flecie, klarnecie, saksofonie, trąbce oraz 4-letni – z nauką gry na flecie, klarnecie, saksofonie, perkusji, gitarze, instrumentach dętych blaszanych. Odbywają się również zajęcia ogólnomuzyczne: rytmika, wiedza o muzyce, audycje muzyczne oraz zajęcia zbiorowe łączące uczniów z różnych klas takie jak: chór, orkiestra i zespoły.

 Nasi uczniowie biorą udział w przesłuchaniach okręgowych, ogólnopolskich i międzynarodowych. Z wieloma sukcesami uczestniczą w Międzynarodowych i Ogólnopolskich Konkursach Muzycznych godnie reprezentując społeczność lokalną. Z tego powodu wielokrotnie byli nagradzani przez Burmistrza Miasta Kluczborka stypendiami oraz nagrodami za promocję Gminy Kluczbork.

 Pierwszym dyrektorem szkoły był p. Stanisław Szymoniak. Później funkcję tą sprawowali kolejno:
01.09.1969r.-31.08.1972r p. Alina Pojda-Kozłowska,
01.09.1972r.-31.08.1992r. p .Stanisław  Podwika,
01.09.1992r.-31.08.2001r. p. mgr Aleksandra Czysta,
01.09.2001r.- 26.10.2023r. p. mgr Danuta Nalewajka.
Od 27.10.2023r. dyrektorem jest p. mgr Agata Napp-Urbańska.