Rada Rodziców

Zarząd Rady Rodziców działający przy Szkole Muzycznej I stopnia

im. Ignacego J. Paderewskiego w Kluczborku w roku szkolnym 2021/2022

Przewodnicząca: Elżbieta Zajączkowska

Z-ca: Dominika Kubas

Sekretarz: Romana Bulak-Żok

Komisja rewizyjna: Małgorzata Mikoda, Agnieszka Jurczyk

Członkowie: Jacek Kulessa, Daria Duch