Rada Rodziców

Zarząd Rady Rodziców działający przy Szkole Muzycznej I stopnia

im. Ignacego J. Paderewskiego w Kluczborku w roku szkolnym 2020/2021

Przewodnicząca – Elżbieta Zajączkowska
Wiceprzewodnicząca – Angelika Pawłowska 

Sekretarz – Romana Bulak-Żok

Komisja rewizyjna: Łukasz Tracz, Łukasz Fojtar

Członkowie:  Beata Biskup

Dominika Kubas, Marzena Garbowska