Aktualności

WPŁATY NA FUNDUSZ MUZYCZNY

Wpłaty miesięczne na Fundusz Muzyczny 70,oo zł

płatne do 25-go każdego miesiąca w sekretariacie szkoły

lub na konto:

Nr 66 8876 0009 0038 6713 2000 0001

z dopiskiem ,, Fundusz Muzyczny” m-c…, imię i nazwisko ucznia

Wpłata za dwoje dzieci 120 zł, za troje 150 zł

Dodano

ODWOŁANE ZEBRANIE

Z powodów epidemicznych odwołuję Zebranie Rodziców zaplanowane na 24 września 2020 r.

Proszę jednak o przybycie członków Rady Rodziców w czwartek o godz. 18.15 w celu podjęcia ważnych decyzji.

Dodano

NIEOBECNOŚĆ NAUCZYCIELA

ZAJĘCIA Z PANIĄ EWĄ KRWACZYK NIE ODBĘDĄ SIĘ W DNIACH 21-25 WRZEŚNIA 2020 ROKU.

Dodano