WPŁATY NA FUNDUSZ MUZYCZNY

Wpłaty miesięczne na Fundusz Muzyczny 70,oo zł

płatne do 25-go każdego miesiąca w sekretariacie szkoły

lub na konto:

Nr 66 8876 0009 0038 6713 2000 0001

z dopiskiem ,, Fundusz Muzyczny” m-c…, imię i nazwisko ucznia

Wpłata za dwoje dzieci 120 zł, za troje 150 zł

Dodano