Rada Rodziców

Zarząd Rady Rodziców działający przy Szkole Muzycznej I stopnia

im. Ignacego J. Paderewskiego w Kluczborku w roku szkolnym 2019/2020

Przewodnicząca – Elżbieta Zajączkowska
Wiceprzewodnicząca – Urszula Brzana

Sekretarz – Romana Bulak-Żok

Komisja rewizyjna: Łukasz Tracz, Łukasz Fojtar

Członkowie: Angelika Pawłowska, Beata Biskup

Dominika Kubas, Marzena Garbowska