Rada Rodziców

Zarząd Rady Rodziców działający przy Gminnej Szkole Muzycznej I stopnia w Kluczborku w roku szkolnym 2017/2018

Przewodnicząca – Elżbieta Zajączkowska
Wiceprzewodnicząca – Urszula Brzana

Sekretarz – Romana Bulak-Żok

Komisja rewizyjna: Joanna Grochowska, Izabela Sytniewska

Członkowie: Agata Napp-Urbańska, Franciszek Zaremba