WAŻNY KOMUNIKAT W SPRAWIE NAUCZANIA ZDALNEGO

Drodzy Uczniowie, Nauczyciele i Rodzice

Dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia im. Ignacego J. Paderewskiego w Kluczborku informuje, że w dniach od 26.10.2020 r. do 8.11.2020 r. zajęcia w szkole odbywać się będą tylko z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (online).

Ograniczenie funkcjonowania szkoły wprowadzone zostało Zarządzeniem nr 16/2020 Dyrektora Szkoły Muzycznej I st. im. Ignacego J. Paderewskiego w Kluczborku w związku z komunikatem Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie z dnia 24.10.2020 r. wynikającym z Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23.10.2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, a także wprowadzeniem czerwonej strefy na terenie całego kraju.

W związku z powyższym informuję:

  1. Zajęcia grupowe odbywają się według dotychczasowego planu za pomocą platformy MS Teams oraz przez podejmowanie przez ucznia zadań określonych przez nauczycieli z zachowaniem bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami o ochronie danych osobowych . Zadania do realizacji mogą być również przesyłane mailem lub przez whats up.

  1. Każdy uczeń i nauczyciel otrzymał login do platformy Teams . W przypadku nieotrzymania lub zgubienia loginu proszę o kontakt z nauczycielem teorii lub z sekretariatem w godzinach urzędowania.

  1. Plan zajęć indywidualnych nie może kolidować z planem zajęć grupowych. Wszelkie zmiany leżą po stronie nauczyciela zajęć indywidualnych.

  1. Wszelkie problemy proszę kierować drogą telefoniczną lub mailową do sekretariatu szkoły lub do nauczycieli prowadzących dany przedmiot.

  1. Proszę o nawiązanie wzajemnego kontaktu.

Dyrektor Szkoły Muzycznej I st.

im. Ignacego J. Paderewskiego w Kluczborku

Danuta Nalewajka

 

 

Dodano