Rekrutacja 2024/2025

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Szkoła prowadzi nabór kandydatów:
do klasy I cyklu 6 – letniego – w wieku 7 do 9 lat
do klasy I cyklu 4 – letniego – w wieku 10 do 16 lat

Kształcenie obejmuje naukę gry na wybranym instrumencie:

zajęcia indywidualne – akordeon, flet, fortepian, gitara, klarnet, perkusja, puzon, saksofon, skrzypce, trąbka, tuba, waltornia i wiolonczela.

Uczeń uczestniczy także w zajęciach grupowych takich jak: rytmika, kształcenie słuchu, audycje muzyczne (wiedza o muzyce), zespoły instrumentalne, orkiestra i chór.

Aby zostać uczniem szkoły muzycznej należy:

– wypełnić wniosek o przyjęcie do szkoły muzycznej

– dostarczyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w szkole muzycznej wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

przejść pozytywnie badanie przydatności do kształcenia w szkole muzycznej

Badanie przydatności do kształcenia w szkole muzycznej odbędzie się w terminach:

9 maja 2024 r. od godz. 18.00
17 czerwca 2024 r. od godz. 13.00
18 czerwca 2024 r. w godz. 14.00 – 16.00

Prosimy o kontakt z sekretariatem w celu umówienia terminu i godziny badania przydatności do kształcenia – tel. 77 418 22 06

Zapraszamy na DZIEŃ OTWARTY w Szkole Muzycznej I st. w Kluczborku przy ul. Wolności 18 – zobacz jak wygląda szkoła i jak prowadzimy zajęcia.

9 maja 2024 DZIEŃ OTWARTY
Godz. 17.00 – Koncert
Po koncercie: lekcje otwarte w klasach, badanie przydatności dla chętnych od godz. 18.00


Badanie przydatności do kształcenia w szkole muzycznej to sprawdzenie predyspozycji takich jak: słuch muzyczny, poczucie rytmu, pamięć muzyczna, a także warunki do gry na określonym instrumencie.

Stałym elementem badania przydatności jest wykonanie przez kandydata wybranej przez siebie piosenki.

Pamiętaj! Przygotuj się do zaśpiewania swojej ulubionej piosenki.


https://szkolamuzyczna.kluczbork.pl/

Więcej informacji:
sekretariat – tel. 77 418 22 06
Dokumenty do pobrania:
Wniosek o przyjęcie
Regulamin rekrutacji
Zaświadczenie lekarskie