Nieobecność nauczyciela

Zajęcia z panem Waldemarem Poradą  nie odbędą się  dnia 20 grudnia 2019 r. (piątek).

Dodano